KA 6:
SLYŠET JINAK – BEZBARIÉROVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA

NAHLÉDNĚTE NA NABÍDKU KURZŮ ZA KA 6 VIZ. NÍŽE >>

ak6Cílem KA je posílení kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ a učitelů hudební výchovy na 2. stupni ZŠ v oblasti začleňování dětí z romské komunity do vzdělávacího procesu prostřednictvím zážitkových hudebních aktivit – hudebních her a elementárního komponování. Spolu s kreativními workshopy Slyšet jinak nabídne KA také řadu přednášek a workshopů odborníků na romskou hudební kulturu a vzdělávání.

Do kurzů v rámci této KA se mohou hlásit učitelé z Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského a Pardubického kraje.

Základní činnosti:

V průběhu projektu od května 2017 do února 2019 nabídneme zájemcům celkem 56 kreativních workshopů a inspirativních přednášek:

 1. Pilířem KA je celkem 24 workshopů v ČR dosud unikátního programu Slyšet jinak, který se zaměřuje na rozvoj hudební kreativity. Jedním z klíčových východisek programu je tzv. bezbariérová hudební výchova, která umožňuje zapojení všech dětí bez omezení. Metodika programu Slyšet jinak rozvíjí kompetence pedagogů v oblasti začleňování romských či jinak sociálně znevýhodněných dětí do kolektivu prostřednictvím společných tvořivých her a činností, a představuje tak příležitost pro sociálně a socioekonomicky znevýhodněné děti plně se zapojit do vzdělávací činnosti.
 2. Nedílnou součásti projektu bude 14 workshopů věnovaných výrobě jednoduchých netradičních hudebních nástrojů, které mohou žáci využívat při hudebních činnostech.
 3. Projekt také nabídne 16 přednášek významných tuzemských i zahraničních odborníků v oblasti romské hudební kultury a vzdělávání a 2 kurzy zahraničních odborníků v oboru hudební sociální pedagogika, kteří zprostředkují své zkušenosti s integrací sociálně znevýhodněných dětí.

Výstupy KA (vše v rámci DVPP):

 • 24 workshopů Slyšet jinak – bezbariérová hudební výchova (rozsah 1 workshopu je 6 hodin)
 • 14 workshopů Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů (rozsah 4 hodiny)
 • 4 přednášky Specifika výchovy a vzdělávání dětí romské minority hudbou (rozsah 3 hodiny)
 • 4 workshopy Romské tance (rozsah 3 hodiny)
 • 4 přednášky Romské písně včera a dnes (rozsah 3 hodiny)
 • 4 workshopy Romské písně (rozsah 3 hodiny)
 • 2 kurzy zahraničních odborníků v oboru hudební sociální pedagogika (rozsah 6 hodin)

Oba hlavní kurzy Slyšet jinak budou akreditovány MŠMT a budou připraveny zvlášť pro pedagogy 1. stupně ZŠ a zvlášť pro učitele na 2. stupni ZŠ (zapojit se mohou nejen učitelé hudební výchovy). Přihlašování je možné prostřednictvím webových stránek projektu, minimální počet frekventantů kurzů je 10, maximální 20. Kurzy jsou zdarma a budou probíhat v Olomouci v prostorách Katedry hudební výchovy (Umělecké centrum UP, Univerzitní 3-5, Olomouc, 1. patro, místnost č. 110). V případě zájmu je možné kurz uspořádat i v místě školy (požadavky na potřebné prostory a další vybavení sdělíme).

Personální zajištění KA:

 • Garant KA: Mgr. Gabriela Všetičková, Ph.D.
 • Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. (oborný tvůrce a lektor workshopů Slyšet jinak)
 • Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D. (oborný tvůrce a lektor workshopů Slyšet jinak)
 • Prof. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. (oborný tvůrce a lektor workshopů Slyšet jinak)
 • 6 tuzemských a zahraničních externích lektorů
 • Odborný tuzemský konzultant z praxe

 

http://www.slysetjinak.upol.cz

Kontaktní email: gabriela.vsetickova@gmail.com