O PROJEKTU

V souvislosti s novelou školského zákona účinné od 1. 9. 2016 vyvstává ve školách značná potřeba odborné podpory inkluzivního vzdělávání. MŠMT proto vypsalo celou řadu programů podpory škol. Cílem projektu „Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj“ (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183) je podpora škol Olomouckého kraje. V jeho rámci podpoříme vznik školních poradenských pracovišť, pracovních pozic školních asistentů a koordinátorů inkluze do škol, školních speciálních pedagogů a školních psychologů. Vytvoříme odbornou síť metodické podpory a výměny zkušeností. Pro pedagogy na školách zajistíme na základě jejich požadavků kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Určitě zajímavou nabídku představuje realizace zážitkových kurzů využívajících dlouholetého úspěšného programu „Slyšet jinak“. Podpora je směřována všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, na prvním místě pak k žákům se SVP z nezdravotních příčin.

Nositelem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci. Hlavní partneři jsou Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje a Základní škola Komenium Olomouc. Partnery v projektu je dále více než 40 základních škol z Olomouckého kraje, které na smluvním základě využívají služeb školních psychologů, školních speciálních pedagogů, sociálních pedagogů, školních asistentů, koordinátorů inkluze a jiných odborných profesí financovaných z prostředků projektu.

Základní cíl projektu nespočívá v proklamacích o potřebě společného vzdělávání, ale bude naplňován v každodenní podpoře žáků, škol, pedagogů a rodičů. Projektový tým je odhodlán učinit vše pro to, aby aktivity projektu zlepšily podmínky společného vzdělávání na školách v olomouckém kraji.

Jiří Langer
Hlavní řešitel projektu

O admincz

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far admincz has created 0 entries.