KA 4:
ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – KURZY DVPP

Cílem KA je poskytnout odborné kurzy inkluzivního vzdělání pedagogům v oblasti inkluze sociálně znevýhodněných žáků. Velký důraz je kladen na rozšíření kvalifikace a kompetencí pedagogických pracovníků pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Realizace kurzů bude probíhat v období od ledna 2017 do černa 2019.

Výběr témat kurzů byl proveden na základě již úspěšně realizovaných kurzů. V projektu bude provedeno šetření zájmu potřeb účastníků vzdělávání. Nabídka kurzů bude průběžně upravována podle zjištěných požadavků tak, aby plně reflektovaly na potřeby praxe v inkluzivním vzdělávání. Součástí kurzů bude i tvorba podrobných kurikul a e-learning.

Záměrem těchto kurzů a programu je prohloubení odborné kvalifikace pedagogických pracovníků základních škol s inkluzivním přístupem, speciální pedagogové, poradenští pracovníci a asistenti pedagoga působící na školách Olomouckého kraje. Na tvorbě i realizaci kurzů a programu se budou podílet uznávaní odborníci z akademického prostředí, ale stejně tak i zkušení odborníci z praxe.

Cílovou skupinu klíčové aktivity tvoří pedagogové základních škol s inkluzivním přístupem, speciální pedagogové, školství poradenští pracovníci a asistenti pedagoga působící na těchto školách. Každý z účastníků obdrží osvědčení o absolvování dané vzdělávací akce.

Výstupy KA:

11 druhů kurzů DVPP, které se budou opakovat na jednotlivých školách Olomouckého kraje.

Nové kurzy budou vypsány podle zájmu cílové skupiny.

Personální zajištění KA:

  • Odpovědná osoba: Mgr. Barbora Vlachová
  • Odborná pracovnice:  Tereza Albrechtová

Aktuální situace

V současné době se připravují podmínky pro realizaci vzdělávacích akcí. O možnosti přihlašovat se na jednotlivé vzdělávací aktivity budete včas informováni na webových stránkách projektu.