• NABÍDKA KURZŮ DVPP

    • Žádné události
Tato sekce webového portálu projektu tvoří páteřní síť on-line komunikace jednotlivých členů sítě. Samostatné skupiny jsou uspořádány dle profesního zaměření účastníků.SPOLU PRO INKLUZI - Diskuzní portál
Registarce, amangement a administrace účasti na odborných kurzech inkluzivního vzdělání pedagogů v oblasti inkluze sociálně znevýhodněných žáků.NABÍDKA KURZŮ - Registrace
Katalogy, metodiky, učební texty, …VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY
esf_logolink