KA 5:
SÍŤOVÁNÍ AKTÉRŮ INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem KA je vytvořit funkční síť aktérů inkluzivního vzdělávání (různých profesních pozic) v územní působnosti projektu.

V rámci KA je vytvořena samostatná sekce “Spolu pro inkluzi” na webovém portálu projektu, která bude tvořit páteřní síť on-line komunikace jednotlivých členů sítě. Samostatné skupiny budou uspořádány dle profesního zaměření účastníků na:

  1. skupina školních speciálních pedagogů a školních psychologů
  2. skupina školních asistentů (a případně koordinátorů inkluze
  3. skupina pedagogů I. st. ZŠ
  4. skupina pedagogů II. st ZŠ

Vedle síťování aktérů IV prostřednictvím on-line portálu bude součástí sítě i metodické vedení, odborné workshopy, předávání zkušeností, mentoring a tutoring vedený zkušenými pedagogy majícími osobní zkušenosti se vzděláváním žáků CS tohoto projektu.

Vedle on-line prostředí je součástí této KA i pořádání odborných setkání, workshopů jako prostředku sdílení zkušeností účastníků projektu – pedagogů působících v inkluzivním vzdělávání. Úzce spolupracujeme s kolegy KA č. 4 – další vzdělávání pedagogických pracovníků. Předpokládá se podíl na lektorském zajištění týdenního vzdělávacího kurzu mentorských dovedností.

Výstupem KA je metodicky řízená modulární on-line síť účastníků inkluzivního vzdělávání, nejméně deset odborných setkání (workshopů) a průběžně inovovaný portál projektu. Předpokládají se i výstupy v podobě podkladů pro vzdělávání (metodiky, pracovní listy, záznamy zkušeností), které poskytnou jednotliví účastníci sítě.

KA zajišťují na dílčí úvazky:  metodik KA, webmaster pro portál a odborný pracovník (metodik) sítě aktérů inkluzivního vzdělávání.  KA je průběžná, trvá po celou dobu projektu.

  • Odpovědná osoba KA:  prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Odborný pracovník: Mgr. Bc. Ivana Hrubešová, DiS
  • Pracovník webového portálu.