KA 3:
METODICKÁ PODPORA PEDAGOGICKÉHO SBORU VE ŠKOLE PRACUJÍCÍ SE ŽÁKY SE SVP

Cílem KA je nastavit systém metodické podpory pedagogům “běžných” škol vzdělávajících děti a žáky se SVP. Součástí podpory je i přímá práce se žáky – nástroj podpory učitelů ve výuce žáků se SVP zejména s potřebou podpory v 1. respektive 2. stupni.

Klíčová aktivita bude realizována na 13 základních školách okresu Šumperk (přednostně ve městě Šumperk a v ORP Mohelnice). Ve školách budou působit zkušení speciální pedagogové s učitelskou nebo poradenskou praxí při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Další podporu budou poskytovat pedagogové s odborným vzděláním a praktickou zkušeností při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení.

Tito pedagogové budou realizovat zejména následující aktivity:

  • metodické vedení učitelů při společném vzdělávání žáků se SVP, včetně podpory při vedení dokumentace těchto žáků
  • přímá práce (reedukační činnosti) se žákem se SVP
  • podpora při konzultacích se zákonnými zástupci žáků se SVP
  • podpora třídního (školního) klimatu
  • reedukační činnosti se žáky se specifickými poruchami učení

Výstupy KA

  • 13 podpořených základních škol

Personální zajištění KA:

  • Koordinátor klíčové aktivity: PaedDr. Pavlína Baslerová
  • Metodik mentorů: Mgr. Zuzana Ličeníková
  • Mentoři působící na školách regionu. 4 pracovníci.