KA 1:
ADAPTACE NA ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ PROSTŘEDNICTVÍM ŠKOLNÍCH ASISTENTŮ JAKO ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI

Cílem KA je usnadnit žákům se SVP vstup do povinného vzdělávání (1. roč. ZŠ), a to prostřednictvím cíleného podpůrného edukačního programu.

KA je realizována ve třech etapách:

  1. etapa: tvorba edukačního programu, odborná příprava realizačního týmu KA (listopad 2016- srpen 2017).
  2. etapa: implementace edukačního programu, a to v rámci 4 podprogramů: Adaptace na školní prostředí, Edukace v tzv. neformálních klubech prvňáčka, Spolupráce s rodinou, Edukační programy na rozvoj klíčových kompetencí a gramotností (2017-2019).
    Odborné aktivity: workshopy určené participujícím na KA, průběžná evaluace jako podklady pro případné úpravy edukačního programu s důrazem na individualizaci a konkrétní podmínky.
  3. etapa: celkové zhodnocení efektivity edukačního programu (květen-červenec 2019).

Výstupy KA

Podpůrný edukační program (1) rozpracovaný do čtyř podprogramů a jeho implementace v průběhu šk. rok 2017/2018, 2018/2019: Adaptace na školní prostředí (září-říjen 2017, 2018), Edukace v tzv. neformálních klubech prvňáčka (2x týdně, listopad – květen 2017-2019), Spolupráce s rodinou (průběžně, září-červen 2017-2019), Edukační programy na rozvoj klíčových kompetencí a gramotností (Všichni jsme kamarádi – kompetence sociální (září 2017, 2018), Hledáme společně řešení – kompetence k učení (prosinec 2017, 2018), Co už všechno umím – kompetence pracovní (únor 2018, 2019), Pohádkový svět – rozvoj gramotností (duben/květen 2018, 2019).

Workshopy zaměřené na analýzu opatření a odbornou podporu: 2017 (1x), 2018 (2x), 2019 (2x).

Odborná jednání řešitelského týmu KA: 1x za dva měsíce (2017- 2019).

Personální zajištění KA

Odpovědná osoba za KA: doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Na realizaci KA se podílí: odborný metodik (2), metodik pro spolupráci se sociálními a návaznými službami s úvazkem (1),  evaluátor edukace a výstupů (1), školní asistent (10), lektoři školních klubů (20).