SPOLU PRO INKLUZI

SPOLU PRO INKLUZI

Tato sekce webového portálu projektu tvoří páteřní síť on-line komunikace jednotlivých členů sítě. Samostatné skupiny jsou uspořádány dle profesního zaměření účastníků.