Místo, datum a čas konání kurzu

Výroba hudebních nástrojů patří doposud mezi opomíjené činnosti v rámci hudební výchovy na všech typech škol v České republice. Jednoduché hudební nástroje dále využitelné v instrumentálních činnostech si přitom mohou vyrobit samy děti / žáci nebo se na jejich výrobě podílejí ve spolupráci s učitelem. Tato činnost podněcuje manuální zručnost a zároveň jejich tvořivý přístup k aktivnímu muzicírování, umožňuje atraktivním (a vzhledem k věku i přiměřeným) způsobem na principu „learning by doing“ nahlédnout i do teoretických disciplín jakými jsou např. akustika, organologie ad. V rámci kurzu budou účastníci vyrábět jednoduché hudební nástroje, např. actimel koule, bubínek z PET lahve, kazoo, brčkofon, vodní flétnu, nafukovací ocean drum, bzučák, plastovou koncovku aj.

Po absolvování kurzu by účastníci měli být schopni: vlastnoručně vytvářet vybrané netradiční hudební nástroje, metodicky správně vést výrobu netradičních hudebních nástrojů ve škole. Kurz přispěje ke zkvalitnění profesního působení v oblasti hudební výchovy – zaměřeno na metodické vedení žáků při rozvíjení manuální zručnosti prostřednictvím výroby netradičních hudebních nástrojů, posílení kompetencí pedagogických pracovníků pro výuku hudebně tvořivých činností zaměřených na výrobu netradičních hudebních nástrojů.

Kurz je akreditovaný MŠMT, všichni účastníci po jeho skončení obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Kurz je bezplatný a je také možné požádat o proplacení cestovních nákladů v ceně veřejné dopravy 2. třídy (vlak autobus).

Doporučujeme vhodný oděv pro práci s nejrůznějšími materiály, lepidlem apod.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

21 - Slyšet jinak - výroba netradičních hudebních nástrojů

POKUD SE REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NENABÍZÍ, JE KAPACITA KURZU VYČERPÁNA. NA KURZ SE JIŽ NENÍ MOŽNÉ ZAREGISTROVAT.

Informace o účastnku kurzů

(Prosím vkládejte zde výhradně tituly vysokoškolské)
(Prosím vkládejte datum narození
ve formátu DD.MM.RRRR)

Pro dohledání názvu vaši domovské školy můžete využít vyhledávání pomocí jednoho klíčového slova - ať už slova z názvu školy, města kde sídlí nebo z názvu ulice. Po zadání slova do řádku označeného lupou se vám objeví zůžená nabídka škol, které váš požadavek splňují. Pokud se škola v seznamu nevyskytuje, neváhejte nás kontaktovat na mailové adrese inkluzeok@upol.cz - bude do seznamu obratem doplněna.

Technický popis kurzu

Sending
  • * Označení povinné položky, údaje potřebné k vystavení certifikátu o absolvování kurzu
  • V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů technického rázu týkajících se procesu registrace, neváhejte kontaktovat technickou podporu registračního systému.

Zpět na nabídku kurzů DVPP >>