Místo, datum a čas konání kurzu

Kurz o autentické hudbě slovenských Romů, jejím významu v životě lidí a možnostech využití romských písní ve vzdělávání dětí.

Hudba pre mnohých Rómov znamenala a znamená jeden zo spôsobov obživy. Predpokladá sa, že časť Rómov sa hudbou živila už v indickej pravlasti a že sa s nimi muzikanstvo nepretržite tiahne až doteraz. Hranie pre publikum ich naučilo preberať rôzne hudobné štýly zo svojho okolia a hrať podľa želania publika. Je však veľký rozdiel medzi hudbou, ktorú Rómovia prezentujú navonok, ktorá sa prispôsobuje objednávke a požiadavkám publika a ktorá je širokou verejnosťou považovaná za „typickú“ rómsku hudbu, a tzv. hudbou pre seba, ktorá je súčasťou každodenného umenia žiť. Autentickú rómsku hudbu na Slovensku v najpôvodnejšej forme nachádzame v segregovaných osadách, kde žijú rómske piesne vo svojej intimite bez štylizácie pre publikum. Piesne môžeme zaradiť do starej a novej vrstvy a v každej vrstve sú piesne pomalé, na počúvanie a piesne rýchle, do tanca. Pravdepodobne aj vďaka prispôsobovaniu piesní konkrétnym životným príbehom spevákov, tieto podliehajú veľkej improvizácii a obmieňaniu. Tieto piesne postupne zanikajú a ich funkciu čiastočne preberajú pomalé piesne novej vrstvy, tzv. slaďáky. V súčasnosti sa pod vplyvom populárnej hudby vyformoval na Slovensku veľmi pestrý a premenlivý štýl, nazývaný rom-pop. Napriek rýchlo postupujúcim zmenám sú piesne a hudba v izolovaných rómskych komunitách na Slovensku stále živé a majú veľký význam pre Rómov.

Mgr. Jana Belišová, Ph.D. působí v Ústavu hudební vědy Slovenské akademie věd, je odbornice na romskou hudbu (nejen) na Slovensku v minulosti i současnosti, sběratelka písní, autorka četných odborných publikací i zpěvníků.

Kurz je bezplatný a je také možné požádat o proplacení cestovních nákladů v ceně veřejné dopravy 2. třídy (vlak autobus).

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

22 - Slyšet jinak - mimořádný kurz externího pedagoga

POKUD SE REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NENABÍZÍ, JE KAPACITA KURZU VYČERPÁNA. NA KURZ SE JIŽ NENÍ MOŽNÉ ZAREGISTROVAT.

Informace o účastnku kurzů

(Prosím vkládejte zde výhradně tituly vysokoškolské)
(Prosím vkládejte datum narození
ve formátu DD.MM.RRRR)

Pro dohledání názvu vaši domovské školy můžete využít vyhledávání pomocí jednoho klíčového slova - ať už slova z názvu školy, města kde sídlí nebo z názvu ulice. Po zadání slova do řádku označeného lupou se vám objeví zůžená nabídka škol, které váš požadavek splňují. Pokud se škola v seznamu nevyskytuje, neváhejte nás kontaktovat na mailové adrese inkluzeok@upol.cz - bude do seznamu obratem doplněna.

Technický popis kurzu

Sending
  • * Označení povinné položky, údaje potřebné k vystavení certifikátu o absolvování kurzu
  • V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů technického rázu týkajících se procesu registrace, neváhejte kontaktovat technickou podporu registračního systému.

Zpět na nabídku kurzů DVPP >>